آشنایی با موضوع ابزار دقیق

  sahar khoshnam
  kew-admin

   مولتی متر کیوریتسو چیست؟

  چگونه ولتاژ و جریان را با مولتی متر کیوریتسو اندازه گیری کنیم؟

  در مهندسی برق از دو نوع مولتی متر دیجیتال و آنالوگ برای اندازه گیری ها استفاده می شود. به دلیل کاربرد گسترده مولتی متر دیجیتال فقط این نوع مولتی متر را مورد بحث قرار میدهیم. مولتی متر یک ابزار منحصر بفرد در تشخیص عیب مدارات است. مولتی متر به معنای چند اندازه گیری می باشد یعنی با استفاده از آن ولتاژ، جریان، مقاومت و… را اندازه گیری می کنیم.

  مولتی متر1009
  مولتی متر1009

  اجزای یک مولتی متر کیوریتسو:

  یک مولتی متر سه قسمت دارد:

  – صفحه نمایش

   – کلید چرخشی

  – خروجی ها

  اگر جای پراب قرمز و مشکی را برعکس وصل میکردیم چه اتفاقی می افتاد؟

  اتفاق خاصی نمی افتد فقط عدد مورد نظر منفی می شود. بجای 1.5+ ولت مقدار 1.5- ولت بر روی صفحه نمایش نقش می بندد.

  مولتی متر انبری کیوریتسو :

  نوع دیگری مولتی متر دیجیتالی نیز وجود دارد که در آن علاوه بر امکانات بیان شده ، انبری نیز وجود دارد . توسط این انبر می‌توان بدون نیاز به سری کردن مولتی متر با المان مورد نظر در مدار ، جریان گذرنده از آن المان را اندازه گرفت . اگر سیم حامل جریان متصل به المان مورد نظر را بین امبرهای این مولتی متر قرار دهیم ، مولتی متر مقدار جریان گذرنده از سیم و در نتیجه مقدار جریان گذرنده مورد نظر را نمایش می‌دهد . بنابراین توسط این مولتی متر به راحتی و خیلی سریع می‌توان مقدار جریان را اندازه گرفت .

  مولتی متر آنالوگ : در ظاهر مولتی متر آنالوگ یا عقربه ای معمولاً از یک صفحه با تعدادی خطوط مدرج ، یک عقربه که می‌تواند روی خطوط مدرج حرکت کند ، یک سلکتور ، تعدادی ترمینال ، یک پتانسیومتر تنظیم صفر و دو سیم رابط تشکیل می‌شود.

  کلمپ مولتی متر کیوریتسو:

  نوع دیگری مولتی متر دیجیتالی نیز وجود دارد که در آن علاوه بر امکانات بیان شده ، انبری نیز وجود دارد  توسط این انبر می توان بدون نیاز به سری کردن مولتی متر با المان مورد نظر در مدار ، جریان گذرنده از آن المان را اندازه گرفت. اگر سیم حامل جریان متصل به المان مورد نظر را بین انبرهای این مولتی متر قرار دهیم ، مولتی متر مقدار جریان گذرنده از سیم و در نتیجه مقدار جریان گذرنده از المان مورد نظر را نمایش می دهد . بنابراین توسط این مولتی متر به راحتی و خیلی سریع می توان مقدار جریان را اندازه گرفت.

  قسمت های قابل مشاهده در روی صفحه مولتی متر کیوریتسو:

  1_ صفحه دیجیتال

  2_ كلید انتخاب یا سلكتور

  3_ترمینال ها و دكمه های تنظیم كننده

  مولتی متر 1109S
  مولتی متر 1109S

  نکات قابل توجه در هنگام کار با دستگاه مولتی متر کیوریتسو:

   1_ برای اندازه گیری شدت جریان باید دستگاه را به طور سری در مدار قرار داد.

  2 _ برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل باید دستگاه را به طور موازی بین دو نقطه از مدار قرار داد .

  3_ هنگام اندازه گیری مقاومت لازم است جریان برق را قطع كنیم، در غیر این صورت به دستگاه آسیب می رسد .

  4_ دستگاه را با احتیاط جا به جا می كنیم و از وارد آمدن ضربه به آن و یا سقوط دستگاه جلوگیری می نماییم .

  5_پیچ تنظیم صفر دستگاه را نباید دستكاری كرد، زیرا این بخش از دستگاه خیلی حساس است و ممكن است فنر مربوط به آن قطع و دستگاه خراب شود.

  6_ همیشه هنگام اندازه گیری كمیت ها كلید سلكتور را روی بیشترین درجه قرار می دهیم و در صورت لزوم به تدریج آن را كاهش می دهیم تا به دستگاه لطمه ای وارد نشود .

  7_ حتی الامكان كلید سلكتور را در جهت حركت عقربه های ساعت می چرخانیم، به علاوه چرخاندن سریع كلید سلكتور برای دستگاه خالی از ضرر نیست.

  آمپر متر کیوریتسو چیست؟

  ما نمی‌توانیم الكترونها یا پروتونها را دیده یا لمس كنیم  به همین دلیل نمی‌توانیم آنها را بشماریم در نتیجه  به ابزاری احتیاج داریم تا بتوانیم آنها را بشماریم شدت روشنایی لامپ مشخصاتی از شدت جریان را به ما نشان می‌دهد، ولی دو نقص اصلی دارد. اول اینكه نمی‌تواند شدت جریان را در واحدی كه به آسانی قابل یادداشت و مقایسه با اندازه گیری شدت جریان در محلها و زمانهای دیگر باشد، اندازه بگیرد.

  همچنین در شدت جریانهای معین می‌توان از آن استفاده كرد. اگر مقدار شدت جریان خیلی كم باشد، لامپ روشن نمی‌شود و اگر شدت جریان خیلی زیاد باشد، لامپ می‌سوزد. برای رفع نقص اول به ابزاری احتیاج داریم كه به ما نشان دهد، چند آمپر (چند كولن الكترون در هر ثانیه) در مدار جریان دارد.

  آمپر متر کیوریتسو 2056R
  آمپر متر کیوریتسو 2056R

  طرز كار آمپرمتر کیوریتسو:

  آمپرمتر مقدار شدت جریانی را كه از آن می‌گذرد، بوسیله یك عقربه كه در روی صفحه درجه بندی شده حركت می‌كند، نشان می‌دهد. میزان انحراف عقربه آمپرمتر با تعداد الكترونهایی كه از این دستگاه می‌گذرند، نسبت مستقیم دارد. یعنی نشان می‌دهد كه چه مقدار بار الكتریكی در ثانیه از آن عبور می‌كند.

  طرز استفاده از آمپرمتر کیوریتسو:

  آمپرمتر از خیلی جهات شبیه كنتور آب است كه میزان آب مصرف شده منازل را اندازه می‌گیرد. هر دو دستگاه (آمپرمتر و كنتور آب) باید طوری در مدار قرار گیرند كه جریانهای الكتریسیته و آب از آنها بگذرد، تا بتوان شدت جریان را اندازه گرفت. تمام آبی كه از لوله اصلی وارد خانه می‌شود، باید از كنتور آب عبور كند. آمپرمتر نیز باید طوری قرار گیرد كه تمام جریان الكتریسته از آن بگذرد، تا بتوان تمام شدت جریان الكتریكی را بوسیله آن اندازه گرفت. این نوع اتصال را اتصال متوالی یا سری می‌گویند. یعنی اجزا تشكیل دهنده مدار در یك خط مستقیم (یك مسیر هدایت كننده) به یكدیگر اتصال دارند.

  مراحل قرار دادن آمپرمتر کیوریتسو در مدار:

  برای قرار دادن آمپرمتر در مدار متوالی به ترتیب زیرعمل كنید:

  . نیروی خارجی را كه به مدار وارد می‌شود، قطع كنید.

  . آن قسمت از مدار را كه آمپرمتر در آن قرار دارد، باز كنید یا ببرید.

  . انتهای مثبت آمپرمتر را به سیمی كه به قطب مثبت پیل می‌رود، وصل كنید.

  . انتهای منفی آمپرمتر را به سیمی كه به قطب منفی پیل می‌رود، وصل كنید.

  مراحل 4 , 3 (كه عبارتند از انتقال مثبت به مثبت ، منفی به منفی) را دقت در پلاریته می‌نامند و این امر مهم است. زیرا دستگاه اندازه گیری آمپرمتر شدت جریان را در یك جهت نشان می‌دهد. اگر دستگاه اندازه گیری را بطور عكس در مدار قرار دهیم، چون جریان در جهت عكس (كه مناسب آمپرمتر نیست) از آن می‌گذرد و انحراف عقربه بوجود می‌آید كه باعث شكسته شدن یا خم شدن آن می‌گردد. فیش قرمز را به جك قرمز آمپرمتر و فیش سیاه را به جك سیاه در بالای آمپرمتر وصل كنید.

  کلمپ آمپرمتر کیوریتسو چیست ؟

  ابزار سودمندی است که به مهندسان امکان اندازه گیری جریان الکتریکی (آمپر) را به سهولت میدهد . کافیست قسمت چنگکی تجیهز را در اطراف سیم حامل جریان قرار داده و بدون نیاز به اتصال پراب و قرار دادن به صورت سری آمپر متر مقدار جریان را اندازه گیری کنید.در حقیقت تئوری اندازه گیری این تجهیز بر مبنای خواص قانون فیزیکی است که ثابت میکند اطراف سیم حامل جریان میدان مغناطیسی وجود دارد که متناسب است با مقدار جریان یا آمپر سیم.

  امروزه استفاده از آمپر متر کلمپی  در نصب تجیهزات ابزار دقیق ، اتوماسیون صنعتی و همچنین آزمایشگاههای الکترونیک یا کارگاههای برق و … رایج است.

  ارت تستر کیوریتسو چیست و چه وظایفی دارد ؟

  در طراحی کارخانه ها و ساختمانها و یا سایت های کامپیوتری برای پیشگیری از خسارات ناشی از صاعقه یا تغییر ولتاژ ناگهانی دانستن مقدار مقاومت زمین امری حائز اهمیت است.

  گاهی براس سنجش و اندازه گیری مقاومت زمین جدا کردن آن بخش از مدار کار مشکلی است و دردسر زیادی را در پی دارد اما امروزه ارت سنج های کلمپی طراحی و توسعه داده شده اند که با کمک آنها دیگر دردسر های گذشته را برای اندازه گیری نخواهید داشت . طرز کار این ارت سنج ها به این گونه است شما برای اندازه گیری تنها کافیت است تا قسمت مورد نیاز خود را بین چنگک های این دستگاه قرار دهید و مقاومت اندازه گیری شده رو بر روی صفحه نمایش دستگاه مشاهده کنید.

  البته ارت سنج های کلمپی معایبی نیز دارند نظیر لزوم وجود لوپ مقاومتی و اینکه این دستگاه ها در سیستم های تک ارتی کاربردی ندارند.

  این ارت سنج ها کاربرد های زیادی دارند که از آن میان میتوان به‌ تیر های چراغ برق ، سیستم صاعقه گیر ساختمان های خانگی یا کارخانجات، پست های خیابانی ، برج های مخابراتی ( ماکروویو یا رادیویی) اشاره کرد.

  ارت سنج ها بسیار شبیه به دستگاه میگر می باشند و کارکرد آن ها بسیار شبیه به هم هستند . تفاوتی که وجود دارد اینست که رنج اندازه گیری دستگاه میگر در حد مگا اهم می باشد و رنج اندازه گیری ارت سنج در حد اهم می باشد.

  همچنین میگر برای اندازه گیری مقاومت عایقی استفاده می شود و ارت سنج برای اندازه گیری مقاومت الکترود و خاک در سیستم های اتصال به زمین استفاده می شود .

  ارت تسترهای ساده و غیر کلمپی معمولا دارای سه عدد کانکشن هستند که به کمک الکترودهای کمکی امکان اتصال به زمین داشته و به نام الکترودهای جریان، زمین، و ولتاژ شناخته میشوند.

  ارت تستر4105A
  ارت تستر4105A

   

  میگر یا تستر عایق Insulation Tester چیست؟

  میگر دستگاهی برای اندازه گیری مقاومت عایقی با اعمال ولتاژ بالا بطور مثال 1000 ولت یا 1 کیلو ولت میباشد. تستر عایق یا مگا اهم متر قادر به اندازه گیری مقادیر بالای مقاومت عایقی در حد گیگا و یا حتی ترا اهم میباشد. اندازه گیری این کمیت در تست عایقی کابلها، تست کلیدها و سوئیچ ها، موتورهای الکتریکی، ترانسفورماتورها و… بسیار حائز اهمیت است.

  تستر عایق 3128
  تستر عایق 3128

  انواع کاربردها ومزایای میگر(تستر عایق) کیوریتسو:

    اندازه گیری مقاومت سیم پیچیهای موتور

    اندازه گیری مقاومت های کابل ومواد عایق دیگر

    تست کلیدهای الکتریکی در حدود مگا اهم

      اندازه گیری مقاومت بین هریک از فازها و زمین

      تست سوییچهای وکیوم

      شبکه های توزیع برق فشار قوی

      تست ادواتی که جهت عایق کردن استفاده می کنند

      کارخانجات تولید موتورهای الکتریکی تک فاز و سه فاز

      کارخانجات تولید سیم و کابل

  برای استفاده از میگرها (تستر های عایق) موارد زیر باید رعایت شود:

    در اطراف محیط هایی که نشت گاز, مواد منفجره, گازهای احتراق, محیط مرطوب و یا دارای گرد و غبار از دستگاه استفاده نکنید.

  هرگز در محیط مرطوب استفاده نکنید.

  هنگام استفاده ازجکهای تست مراقب انگشتان خود باشید تا به قسمت فلزی اتصال نداشته باشد.

  هرگز بدون در پوش های عایق از دستگاه استفاده نکنید.

  قبل از تست, حتما مطمئن باشید که در مدار جریانی وجود ندارد.

    از دستگاه هنگامی که به درستی کار نمی کند استفاده نکنید یا زمانی که عایق روی سیم های اتصال دستگاه از بین رفته اند.

  بعد ازتست عایق حتما بار الکتریکی مدار را تخلیه کنید.

  باطری دستگاه را هنگامیکه در محیط مرطوب قرار دارد تعویض نکنید.

  اطمینان حاصل کنید که پین های اتصالی به دستگاه کاملا محکم در جای خود قرار گرفته اند.

  هنگام اندازه گیری مقاومت عایق همه منابع قدرت را از مدار حذف کنید و بار الکتریکی را تخلیه کنید

  هنگامی که علامت باطری روی صفحه نمایش ظاهر می شود از دستگاه استفاده نکنید.

  هنگامی که برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید باطری آنرا خارج کنید.

    دستگاه را در دمای بالا, رطوبت, محیط های قابل انفجار, قابل استعمال, و محیط های دارای میدان مغناطیسی  بالا قرار ندهید.

  برای اندازه ولتاژ تستر عایق (میگر) مراحل زیر انجام دهید:

   هنگامی که سیم قرمز ولتاژ منفی وصل باشد علامت منفی (-) روی نمایشگر ظاهر می شود.

  هنگامی که اندازه گیری ولتاژ کامل شد اتصالات بین پراپ های تست و مدار زیر تست را قطع کنید.

  پاور آنالایزر کیوریتسو چیست؟ چگونه کار میکند ؟ چه کاربرد هایی دارد؟

  میدانیم که توان یکی از پارامتر های مهم در الکتریسیته می باشد و آگاهی از مقدار تولید و مصرف آن یکی از نیازهای مهم در طراحی و بررسی یک دستگاه یا یک مدار می باشد.

  قبل از اینکه که برویم سراغ اینکه اصولا پاور آنالایزر چیست و چه می کند بیایید یک تعریف ساده از توان ارائه بدهیم.

  توان به طور ساده می شود انرژی در واحد زمان . حالا بسته به اینکه این انرژی مصرف شود یا تولید میشود توان ما میشود توان مصرفی یا توان تولیدی.

  اما برای آگاهی از مقدار توان پارامترهای مختلفی نقش دارند مانند ولتاژ ، جریان ، تلفات سیستمی و . . . اینجاست که ما به پاور آنالایزر نیاز پیدا می کنیم.

  این دستگاه شروع می کند به اندازه گیری و بررسی تمامی پارامتر های دخیل در مقدار توان و در نهایت مقدار توان مورد درخواست شما را بدست می آورد.

  اما کاراین دستگاه به اینجا ختم نمی شود . پاورآنالایزر همانطور که از اسمش بر می آید  توان ( یا همان پاور) را آنالیز میکند و نحوه ی تولید ، انتقال و مصرف آن برای ما شرح میدهد.

  پاور انالایزر03-6315
  پاور انالایزر03-6315

  توانمندی های این دستگاه چه کاربردی دارد ؟

  دانستن نحوه رفتار انرژی و نیرو در یک مدار مزیت های زیادی دارد به عنوان مثال مهندسان می توانند با اطلاع از این جزئیات هدر رفت های خواسته یا ناخواسته را کاهش دهند یا اینکه درمکان هایی که میزان انرژی موجود در سیستم اهمیت زیادی دارد یا به اصطلاح در مدار های حساس به طور دقیق رفتار انرژی را زیر نظر داشته باشند.

  کاربرد این دستگاه بسیار زیاد است و نمیتوان این دستگاه را مختص به جای خاصی دانست زیرا تقریبا هر شبکه الکتریکی و مدار و دستگاهی نیازمند بررسی و کنترل نحوه رفتار انرژی در آن است بنابراین میتوان این دستگاه را دستگاهی پر کابرد نامید.

  امروزه پاور آنالایزرها دارای کاربرد های بسیاری هستند ، به عنوان مثال می توانند میزان انرژی در سیستم های تکفاز یا سیستم های متقارن بار سه فاز را اندازه گیری کنند با قابلیت اندازه گیری پارامتر هایی همچون ولتاژ، جریان ،وات ،وار ، توان اکتیو ، توان راکتیو، کیلو ولت آمپر. همچنین قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت ثبت به صورت مینیموم و ماکزیمم با پیشرفت در بهره وری انرژی و قدرت ، افزایش تقاضا برای اندازه گیری دقیق و قابل اعتماد انرژی برق وجود دارد. آنالایزرهای پایدار و قابل اعتماد مهندسین را قادرمی سازد که ازاتلاف انرژی برق در دستگاه هایی اینورتر ، موتور و مدار های روشنایی و برق جلوگیری کنند.

  بسته به زمینه استفاده، پاورآنالایزر‌ها در انواع مختلفی وجود دارند. برای تعمیر، نگهداری بازرسی و تجزیه تحلیل سیستم‌های قدرت پاور آنالایزر‌های بست دار وجود دارند و میزان جریان را به طور غیر مستقیم اندازه گیری و تجزیه تحلیل می‌کنند و به شما این امکان را می‌دهند که بدون آنکه آن‌ها را در مدار قرار دهید به اندازه گیری و آنالیز قدرت بپردازید.

  دستگاههائی هستند که برای محاسبه توان، انرژی، توان اکتیو و راکتیو، توان و اندازه‏ گیری ولتاژ و جریان طراحی گردیده‏ اند. همانطور که میدانید توان معرف انرژی در واحد زمان می‌باشد و با واحد وات اندازه گیری می‌شود و در الکتریسیته از حاصل ضرب ولتاژ در جریان به دست می‏آید. این در حالی است که در سیستم‌های الکتریکی، خصوصا در جریان متناوب نیاز به آنالیز بسیاری از فاکتور‌ها می‌باشد که در تولید و نحوه انتقال انرژی و مصرف آن درتجهیزات الکتریکی بسیار موثر می‌باشند. پاور آنالایزر یا هارمونیک آنالایزر برای اندازه گیری چنین پارامترهائی نظیر ولتاژ، جریان، اغتشاش هارمونیک و بسیاری از پارامتر‌های کیفی توان طراحی شده اند. این تجهیز به همراه نرم افزار برای آنالیز، و همچنین پراب و کلمپ جهت اندازه گیری جریان و ولتاژ سه فاز می‌باشد.

  دیتالاگر کیوریتسو چیست و کاربردهای آن چیست؟

  وسیله ای است که داده های اندازه گیری شده توسط خود و یا توسط یک حسگر یا دستگاه خارجی را در طول زمان ذخیره می کند. اکثر دیتالاگرها معمولاً کوچک و قابل حمل بوده و کاربرد آزمایشگاهی و تست و اندازه گیری دارند. دیتالاگر ها دارای یک حسگر بوده که داده پارامتر مورد نظر را اندازه گیری کرده و سپس در حافظه داخلی خود ذخیره می کنند. دیتالاگر ها معمولاً از طریق رابط USB به کامپیوتر وصل شده و توسط نرم افزار مخصوص دیتالاگر داده های اندازه گیری شده را بر روی کامپیوترمی کنند.

  یکی از مزایای مهم استفاده از دیتالاگرها قابلیت جمع آوری ۲۴ ساعته اطلاعات است. دیتالاگرها معمولاً به محض فعال سازی بدون مراقبت رها شده تا در طول دوره دیده بانی اندازه گیری نموده و اطلاعات را ذخیره کند. این قابلیت اجازه می‌دهد تا تصویری جامع و دقیق از شرایط محیط تحت نظر مانند دمای هوا یا رطوبت بدست آید.

  دیتالاگر 5010
  دیتالاگر 5010

   

  کاربرد دیتالاگر کیوریتسو در صنعت:

  کاربرد اصلی دیتالاگر ثبت اطلاعات است اما در این قسمت مواردی که از آن استفاده می شود را نام می بریم.

      دیتالاگر جهت ثبت اطلاعات رطوبت و دمای محیط

      DC دیتالاگر جهت ثبت اطلاعات پالس های

      دیتالاگر جهت ثبت اطلاعات هواشناسی

      دیتالاگر جهت ثبت اطلاعات سرعت موتور

      دیتالاگر جهت ثبت اطلاعات فشار مخازن

      دیتالاگر جهت ثبت اطلاعات سطح سیالات

      دیتالاگر جهت ثبت اطلاعات آنالایزرها

      دیتالاگر جهت ثبت اطلاعات ترموکوپلها و RTD

      دیتالاگر جهت ثبت اطلاعات ولتاژ

  خصوصیات یک دیتالاگر کیوریتسو:

  تعداد کانالها:  تعداد کانالهای دیتالاگر بیانگر تعداد سنسورها و مبدلهایی است که هم‌زمان قابل اتصال به دیتالاگر هستند.

  فرکانس نمونه برداری: تعداد دفعاتی که دیتالاگر داده‌های هر سنسور را خوانده و به کامپیوتر یا حافظه منتقل می‌کند را فرکانس نمونه برداری دیتالاگر می گویند. به عنوان مثال دیتالاگری که دارای فرکانس نمونه برداری ۳۰۰ هرتز است به این معنی است که در هر یک سیصدم ثانیه داده‌های بدست آمده از سنسورها به کامپیوتر منتقل می‌شود.

  پردازش داده های جمع آوری شده: معمولاً هر دیتالاگر مجهز به یک نرم‌افزار است که امکان اعمال تنظیمات آن و مشاهده نمودارهای بدست آمده از سنسورها را حین نمونه برداری ممکن می‌کند.

  مدت زمان ثبت اطلاعات: یک پارامتر اساسی در سیستم‌های دیتالاگر قابلیت ثبت اطلاعات برای مدت زمانی طولانی مثلاً چندین سال است. برای دست یابی به این هدف لازم است سیستم‌های دیتالاگر دارای رسانه‌های ذخیره سازی در حجم‌های بالا و مصرف انرژی بسیار کم باشند.

  اجزاء دیتالاگر کیوریتسو:

  سخت افزار: سخت افزار سیگنالهای موردنظر را به داده های دیجیتال تبدیل می کند که شامل سنسورها، مدارات بهبود سیگنال (مانند تقویت کننده و کاهنده های نویز) و مدارهای مبدل آنالوگ به دیجیتال

     . سخت افزار ذخیره سازی بلند مدت داده ها که معمولا کارت حافظه یا رایانه می باشد.

     . نرم افزار دیتالاگر که برای جمع آوری، آنالیز و نمایش داده ها استفاده می شود.

      کابل دیتالاگر که رابط بین دیتالاگر و کامپیوتر برای انتقال داده های ذخیره شده بر روی کامپیوتر

  نحوه کار دیتالاگرهای کیوریتسو:

  دیتالاگرها از سنسورهایی برای تبدیل محرک ها و پدیده ها به سیگنال های الکترونیکی مانند سیگنال یا ولتاژ استفاده می کنند . این سیگنال های الکترونیکی به داده های باینری تبدیل شده و به رایانه یا حافظه موردنظر منتقل می شوند. داده های باینری انتقال یافته با رایانه یا حافظه می توانند به وسیله نرم افزارهایی تحلیل شوند و روی دیسک سخت رایانه و یا رسانه های ذخیره سازی ، ذخیره شوند.